Klimakost - et komplett verktøy for miljøstyring

Klimakost beregner det komplette fotavtrykket til din organisasjon. Både direkte og indirekte utslipp.

×

Klimakost for kommuner

  • Historisk statistikk (2001-2012) fritt tilgjengelig mot registrering
  • Detaljert inndeling av klimafotavtrykk på tjenester og innkjøp
  • Muligheter for individuelle tilpasninger og oppdateringer
 
 

Klimakost for bedrifter

  • Klimafotavtrykk for alle private og offentlige næringslivsektorer
  • Individuelle tilpasninger gjøres på forespørsel
 
 

Hva er på innsiden?

Klimakost - hvorfor bry seg?