Om verktøyet

Klimakost er et verktøy utviklet for å beregne de totale klimautslippene fra bedrifter, kommuner, organisasjoner og virksomheter i et livsløpsperspektiv.

Verktøyet gjør det mulig å benytte eksisterende regnskapsinformasjon til å raskt skape seg et oversiktsbilde over hvilke aktiviteter som bidrar mest til virksomhetens klimafotavtrykk. Slik kan man fokusere innsatsen i f.eks. grønne innkjøpsstrategier mot de områdene som har størst betydning. Verktøyet gir også gode muligheter for benchmarking, oppfølging over tid, samt utvikling av KPIer for bedriften.

Les mer om metoden bak klimakost her (PDF).

Referanseoppdrag

Oslo kommune

Oslo kommune analyserte sin egen virksomhet ved hjelp av klimakostmodellen. Fokus var å se på hvilke innkjøp gjort av hvilke kommunale avdelinger som bidro mest til klimafotavtrykket.
Les mer her
Last ned rapport her (PDF)

Trondheim kommune

Trondheim kommune benyttet klimakostmodellen til å avdekke klimafotavtrykk av egen virksomhet. Fokus var på mulig bruk inn mot grønne innkjøp og implementering i styringssystem.
Les om Trondheim kommunes klimafotavtrykk på deres nettsted
Last ned rapport her (PDF)

Oppland fylkeskommune

Klimakostmodellen ble benyttet for alle kommuner i Oppland fylke. Analysen dekker komplette tidsserier fra 2001 til 2011, og er ment som et faktagrunnlag i videre arbeid i å identifisere miljøstrategier for de ulike kommuner.
Les mer her
Last ned rapport her (PDF)


Kundeerfaringer

«Fredrikstad kommune fikk sin første klimafotavtrykksanalyse i 2014. Den har hjulpet oss til i større grad å fokusere på forbruket vårt og de indirekte utslippene. Analysen viser med all tydelighet hvor betydningsfulle våre innkjøp er, og at vi må ha et stort fokus på disse i klimaarbeidet vårt.»

- Grete Rasmussen, miljøvernrådgiver i Fredrikstad kommune

«Den norske kirke er veldig opptatt av miljø-, klima- og rettferdighetsspørsmål. I denne sammenhengen ønsker kirken også å «feie for egen dør». Vi valgte Asplan Viak som samarbeidspartner for å gjennomføre en klimafotavtrykksanalyse. Tanken er at dette skal være et verktøy fremover for kirkens mange aktører for å gjennomføre tiltak som reduserer våre klimagassutslipp»

- Hans-Jürgen Schorre, seniorrådgiver for miljø- og samfunnsspørsmål, Den norske kirke

«Vi bruker Klimakost for å få en total oversikt over klimagassutslippene NTNU genererer og bruker dette som utgangspunkt for å prioritere tiltak. Fordelen med klimakost er ikke bare at det gir oss en total oversikt, det gir oss også en mulighet til å bryte tallene ned på bl.a. ulike enheter, aktiviteter og leverandører. For oss er det selvfølgelig også positivt at utviklingen av Klimakost startet nettopp ved NTNU.»

- Ottar Michelsen, miljørådgiver/seniorrådgiver, NTNU