Klimaregnskap for bedrifter

Klimakost gjennomføres også på bedrifter og andre organisasjoner. Også her vil vi beregne komplette klimafotavtrykk og fordele dette på avdelinger og innkjøpskategorier. For bedrifter og organisasjoner vil vi i stor grad gjennomføre individuelle tilpasninger etter ønske.

Ønsker du klimakostanalyse av din virksomhet?

Allerede kunde:  Logg inn her

Undersøk klimafotavtrykket til din sektor