Registrering

Lag en ny konto


VilkårVed bruk av data i Klimakost-web skal det refereres til Asplan Viak og Klimakost. På forespørsel kan vi være behjelpelig med å trekke ut grupper av kommuner og spesifikke fremvisninger etter ønske fra bruker. Asplan Viak tar ingen ansvar for eventuelle feil i data og fremstillingen av disse. Klimakost-web benytter hovedsakelig økonomiske KOSTRA-tall fra SSB til å estimere klimafotavtrykk for alle kommuner. Et unntak er energi, hvor det fra og med 2013 brukes fysisk rapporterte tall for formålsbygg. Et detaljert klimakostanalyse vil imidlertid også benytte fysiske data på andre viktige innsatsfaktorer. Resultatene fra portalen bør benyttes med forsiktighet, og med formål om å ha et startgrunnlag for videre analyser.

Hver bruker-registrering er personlig, og vi ber om at denne ikke deles med andre. Ved å registrere deg på portalen samtykker du samtidig til at Asplan Viak kan sende deg relevant informasjon på epost.